הפסד נקי

עודף סכומי ההוצאה וההפסדים על כל סכומי ההכנסה והרווחיים, שהיו לחברה במשך תקופת זמן נתונה.
נגישות