הפרשה לפיצויים

תשלום חודשי של המעביד למימון תשלומי הפיצויים העתידיים של העובד. בתוכנית ביטוח מנהלים מפרישים מידי חודש 8.33% מהשכר ברוטו.
נגישות