הפרשות בגין עובדים

תשלומים המשולמים למוסדות (רשויות), קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או גורם חיצוני אחר בגין שכרו של העובד.
מהות ההפרשות מתחלקת בין הפרשות סוציאליות לבין הפרשות מס.

הפרשות סוציאליות – בקטגוריה זו נכללות כל ההפרשות לתנאים סוציאליים כגון: הפרשות המעביד לקופת גמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח לאומי וכד'.
במהותן הפרשות אלו מקנות לעובד זכויות סוציאליות ומימושן מותנה בקיום התנאים למימוש הזכות,

לדוגמה:

קרן השתלמות – תום 6 שנות חברות בקרן (בנסיבות מיוחדות ניתן למימוש לפני תום 6 שנים).
קרן פנסיה – גיל פרישה לגמלאות, נכות, פטירה וכד'
בטוח לאומי – זכאות לגמלאות השונות ו/לקצבאות המוסד לבטוח לאומי בעת קיום תנאי הזכאות לאותה גמלה או קצבה.

הפרשות מיסויות – בקטגוריה זו נכללים תשלומי מעביד בגין שכרו של העובד למס מעסיקים ומס שכר.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ