הפרשי הצמדה

לפי פקודת מס הכנסה הפרשי הצמדה הינם סכומים שנוספו לחוב או תביעה עקב הצמדה לשער המטבע, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר לרבות הפרשי שער.
לעניין הפטור ממס יראו כהפרשי הצמדה כל סכום שנוסף לסכום חוב או לסכום תביעה עקב הצמדה לשער המטבע או למדד המחירים לצרכן, לרבות הפרשי שער.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ