הצהרת הון

דין וחשבון, המכיל פרטים מלאים על הנכסים וההתחייבויות של הנישום לתאריך מסוים. הצהרת ההון באה לבדוק את המקורות של הנישום לנכסים הנמצאים בבעלותו. הצהרת הון מגישים למס הכנסה (פקיד שומה) נישומים הנדרשים לכך.
הצהרת הון משמשת כדוח השוואתי לשתי תקופות שלגביהן היא הוגשה, ובודקת את השינויים וההפרשים בהון של הנישום.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ