הקצאה

חלוקה של גורם מסוים באופן יחסי, בין הגורמים השונים שאליהם הוא מתייחס, למשל: הקצאת מניות, הקצאת משאבים, הקצאת עלויות וכו'.
נגישות