השקעה

הוצאה המשמשת לרכישת נכסים,מתוך ציפייה לתמורה בצורת תשואה.
נגישות