התחייבויות שוטפות

התחייבויות שיש לפרוע במהלך 12 החודשים מיום החתך (במהלך שנת הפעילות הקרובה). התחייבויות שוטפות כוללות גם את החלויות השוטפות של הלוואות לזמן ארוך וכן תשלומים נדחים שעבר זמנם.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ