התחייבויות

1) החובות או ההתחייבויות שהחברה חייבת לנושיה, בכסף או בשווי כסף.
2) הסעיף במאזן המציג את הנ"ל הינו סעיף ההתחייבויות כשיש חלוקה בין ההתחייבויות לזמן קצר (התחייבויות שוטפות) ,התחייבויות לזמן ארוך, עתודות והתחייבויות תלויות (התלויות יוצגו במאזן בהתקיים תנאים מסוימים).
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ