ועדת מאזן

ועדת מאזן היא ועדה שממנה הדירקטוריון מבין חבריו על-מנת שתבדוק את הדוחות הכספיים המוגשים לאישורו ביתר פירוט ועומק מהבדיקות הניתנות להיעשות במסגרת ישיבת הדירקטוריון בהרכבו המלא.
ועדה זו נהוג ורצוי שתורכב מחברים בעלי רקע כלכלי וחשבונאי.
אחריותה הראשונית של ועדת מאזן היא לוודא כי הדוחות הכספיים של הארגון מבוקרים כהלכה.
לשם-כך היא דנה באופן מפורט בדוחות הכספיים, מנתחת אותם ומביאה המלצותיה בפני מליאת הדירקטוריון..
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ