זיכיון

הסכם משפטי המעניק לזכיין זכות מיוחדת למכור סחורה או שירות שהוא לרוב מותג המוכר לציבור, בתמורה לתשלום קבוע, או אחוזים מהרווח.
נגישות