זכאים

סעיף במאזן בקבוצת ההתחייבויות, הכולל את חובותיה של הפירמה לעובדים, למוסדות בגין עובדים, חובות לרשויות השונות,לצדדים קשורים ועוד.
נגישות