חברה אם

חברה שהיא בעלת 50% ומעלה מהון מניותיה, או 50% ומעלה בזכויות ההצבעה או שרשאית למנות 50% ומעלה מחברי הדירקטוריון של חברה אחרת. החברה הנשלטת נקראת חברת בת.
חברה אם יכולה להיות חברה לאחזקות, או חברה עם פעילות משל עצמה.

מבחינה חשבונאית חברת האם חייבת לכלול בדוחותיה הכספיים המאוחדים, גם את הדוחות הכספיים של חברות הבת שלה.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ