חברה ממשלתית

חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית הדירקטורים נתונים בידי המדינה או בידי המדינה עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ