חברה קשורה

חברה, אשר חברה אחרת (שאינה חברת האם שלה) מחזיקה ב- 25% ומעלה מהון מניותיה, או 25% ומעלה בזכויות ההצבעה בה או רשאית למנות 25% ומעלה מחברי הדירקטוריון שלה, או ש- 25% ומעלה מההון העצמי של החברה האחרת מושקעים בה.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ