חברת אחזקות

חברה שעיסוקה העיקרי הוא רכישת מניות בחברות אחרות וקיום פיקוח או שליטה עליהן.
נגישות