חוב אבוד

חוב שלא ניתן לגבותו (כגון: לקוח שפשט את הרגל), או חוב שלא כדאי לעסוק בעקיפת התשלום שלו בשל הוצאות הגביה הגבוהות ביחס לסכום החוב.
נגישות