חוב מסופק

חוב שגבייתו, כולו או מקצתו, מוטל בספק (להבדיל מחוב אבוד שלא ניתן לגבייה כלל). לאור ההסתברות הלא מבוטלת שאחוז מסוים מהלקוחות לא יפרעו את חובותיהם, בשל קשיים פיננסיים או גורמים אחרים. ישנן שיטות שונות למדידת החובות המסופקים (על פי זיהוי ספציפי, כ – % מיתרת הלקוחות וכדו').
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ