חוב

מינוח כללי, המייצג את החבויות של הפירמה לנושיה (זכאים).
נגישות