חופשת לידה

חופשה בת 15 שבועות, שלה זכאית עובדת שילדה או אימצה ילד שגילו עד 10 שנים. עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים.

במהלך חופשת לידה, נאסר על המעביד להעסיק את העובדת (על-פי חוק עבודת נשים) והוא פטור מלשלם לה שכר. עובדת שעומדת בתנאי הזכאות של המוסד לביטוח לאומי, זכאית לתשלום דמי לידה עבור תקופת חופשת הלידה. עובדת רשאית להתחיל את חופשת הלידה שלה החל משבעה שבועות לפני יום הלידה המשוער, ולהשלים את השאר לאחר הלידה.

כיום יכול גם אב לצאת לחופשת לידה חלקית, במקום האם, לאחר תום 6 שבועות מיום הלידה.
עבור תקופת חופשת הלידה, נצברות לעובדת זכויות סוציאליות כגון: ימי מחלה, הבראה וכו' (למעט חופשה שנתית הנצברת על בסיס ימי עבודה בלבד). כמו כן נצבר לה ותק וכל הזכויות הנגזרות ממנו (כגון פיצויי פיטורין).

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ