חייב

בעל חוב או לווה (יחיד או תאגיד), החייב כספים לנושים (זכאים).
חייב הוא גם מי שיש לו התחייבות מסוימת לאחר, למשל : חברה שהנפיקה אג"ח, מעסיק וכו'.
נגישות