חלויות שוטפות

סעיף בדוח על המצב הכספי (מאזן), בקבוצת ההתחייבויות השוטפות, הכולל את החלק מן הלוואות לזמן ארוך, שעל החברה לפרוע בתוך 12 החודשים שלאחר יום החתך.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ