חשבון

רשומות המתארות בתמציתיות את השינויים החלים בסעיפים המאזניים (רכוש, התחייבויות והון)  ובסעיפי רווח והפסד (הכנסות והוצאות) השונים, עקב ביצוע פעולות עסקיות. כלומר, רישום עסקאות ומועדן המבוטא בחיובים וזיכויים – כספיים או בערכים שווי-כסף, המפרט את הפעולות השונות ואת היתרה השוטפת של החשבון.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ