חשבונית מס

חשבונית המופקת על-פי הוראות חוק מס ערך מוסף. בחשבונית מס מתווסף לסכום העסקה, סכום מס הערך המוסף המוטל בגין העסקה, כפי שמוגדר בחוק.

חשבונית מס היא המסמך היחיד למעט חשבונית מס / קבלה שניתן לקזז ממנה מס תשומות, ורשאי להפיק אותה רק עוסק המוגדר כעוסק מורשה.

חשבונית מס תקנית שבגינה ניתן לתבוע מע"מ תשומות היא חשבונית שעל גביה מצויין מספר עוסק המורשה של העסק ורשומה המילה "מקור" במסמך המקורי, ועל יתר ההעתקים מופיעה המילה "העתק".

במידה וחשבונית המקור הלכה לאיבוד ניתן להשתמש בחשבונית ההעתק על מנת לתבוע את מע"מ התשומות על ידי כך שרושמים על גביה את המילים "העתק נאמן למקור" וחותמים לידן.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ