טובין

סחורות וחומרי גלם הנמכרים ונקנים במהלך העסקים השוטף.
נגישות