יחס גבייה

יחס פיננסי המודד את מספר הימים הממוצע, שלוקח לחברה להמיר חשבונות חייבים למזומנים, ומסייע בניתוח מצב הנזילות של החברה.

יחס גבייה = חייבים חלקי ממוצע מכירות היומי.

נגישות