ייסוף

התחזקות המטבע המקומי, באופן בו נשלם פחות שקלים על כל מט"ח (ירידה בשער החליפין).
נגישות