יתרה

סכום התנועות בחובה  פחות סכום התנועות בזכות בחשבון מסוים. אם התוצאה היא חיובית היתרה מכונה "יתרת חובה", ואם שלילית "יתרת זכות".

נגישות