לוח סילוקין

לוח סילוקין הוא טבלה המציגה את שלבי ההחזר של הלוואה הנפרעת בתשלומים לשיעורין; את הטבלה מחשבים על-פי הסכם ההלוואה, כך שבסיום תקופת ההלוואה יוחזרו במלואם הקרן והריבית.

בהסכמי הלוואה נפוצים, כל תשלום תקופתי כולל שני רכיבים: החזר על חשבון הקרן וריבית על יתרת הקרן. ישנם שני סוגי הסכמים לפירעון ההלוואה:

  1. לוח סילוקין בהחזר קבוע על חשבון הקרן: הלווה פורע בכל פעם חלק קבוע מן הקרן ואת מלוא הריבית התקופתית,
  2. לוח שפיצר: הפירעון מחושב מראש כך שההחזר התקופתי יהיה אחיד בגובהו.

לוח הסילוקין כולל את התאריכים והסכומים שיש להחזיר בכל תקופה, מה מרכיב הקרן ומה מרכיב הריבית בכל תשלום החזר, ויתרת הקרן שנותרה לתשלום.

כאשר ההלוואה מוצמדת למדד חיצוני (למשל : מדד המחירים לצרכן), מעדכנים באופן רציף את סכומי ההחזר (התשלומים) בהתאם לשינוי המדד ממועד תקופת פרעון אחת לתקופה הקודמת לה.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ