מאזן

דוח חשבונאי (כספי) – המייצג את המצב הפיננסי של החברה נכון ליום מסוים (ברגע נתון), בדרך כלל בתום תקופה חשבונאית.

כיום נקרא דוח זה בשם "דוח על המצב הכספי" .

המאזן מתאר את סך נכסי החברה, התחייבויותיה וההון העצמי שלה.

המאזן מחולק לשני צדדים: מצד ימין (צד ה"אקטיב") מוצגים הנכסים ומשמאל (צד ה"פאסיב") מוצגים ההתחייבויות וההון העצמי, וסך שני הצדדים תמיד שווה ("סך המאזן").

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ