מבוטח

לעניין ביטוח לאומי – המונח מבוטח הוא המונח המקביל למונח "נישום" במס הכנסה.

 

לעניין חוזי ביטוח – הצד לחוזה הביטוח שלמענו או בשמו הסכימה חברת הביטוח להוציא את הפוליסה ולשלם את תגמולי הביטוח במקרה של נזק או אובדן, ולשלם את סכום הביטוח במקרה מוות בר- הביטוח.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ