מדד בגין

מדד המחירים לצרכן המתייחס לחודש כלשהו, על אף שהמדד הרשמי לאותו חודש מתפרסם רק ב- 15 לחודש שאחריו.
נגישות