מדד המחירים לצרכן

מדד לעלות המחייה, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-15 לכל חודש (בגין החודש הקודם), אשר משקף את הסחורות והשירותים שנרכשו על ידי ציבור הצרכנים.

כאשר המדד עולה, פירושו שקיימת אינפלציה במשק, ואילו מדד יורד מראה על דפלציה.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ