מדד תשומות הבנייה

מדד המודד את השינויים במחירים של תשומות ייצור בענף הבנייה. נהוג להצמיד למדד זה חוזי בנייה, משכנתאות, חוזים שעוסקים בנדל"ן וכו'.

נגישות