מונופסון

מונח בכלכלה המתאר מצב בשוק בו קיים רק קונה אחד למוצר ו/או שירות.
נגישות