מוניטין

נכס בלתי מוחשי, המשקף את ערך הפירמה מעל לערך ההוגן של הנכסים המוחשיים שלה (מוחשים ובלתי מוחשים) ובניכוי התחייבויותיה.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ