מוסד כספי

ארגונים שעיקר עיסוקם בפיננסים. למשל, בנקים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות וחברי הבורסה לניירות ערך.

נגישות