מחזור אשראי

מספר חודשי האשראי בממוצע, שמקבלת הפירמה מספקיה.

מחזור ספקים מחושב כדלקמן:התחייבויות שוטפות פחות בנקים והלוואות לזמן קצר, חלקי עלות המכר, כפול 12.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ