מחיר הוגן

מחיר שוק, שאותו מוכן לשלם קונה מרצון למוכר מרצון, ושעל פיו הוא יקבל תמורה הוגנת.

נגישות