מלאי חומרי גלם

מלאי של חומרי גלם (בפירמה יצרנית), או מוצרים מוגמרים של פירמות אחרות (בפירמה מסחרית), העוברים תהליך של עיבוד לפני הפיכתם למוצרים המוגמרים של הפירמה, המיועדים למכירה.

נגישות