מנוף פיננסי

היחס ביו ההון העצמי לבין ההון הזר של החברה. כלומר היחס בין השקעת בעלי המניות לבין הסכומים שהחברה לוותה מגורמים חיצונים (נושים) לשם מימון פעילותה.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ