מניות בכורה

מניות המקנות בעלות זכות ראשונה בעת חלוקת דיבידנד, לפי שעור שנקבע מראש.

נגישות