מניות יסוד

מניה המקנה למחזיק בה זכויות עדיפות על פי תקנות החברה. מניות יסוד מקנות בעיקר זכויות הצבעה מיוחדות וניתנות בדרך כלל למייסדים, הרוצים להבטיח לעצמם זכויות יתר לעומת שאר בעלי המניות. בעל מניות יסוד, גם אם מחזיק בשיעור קטן מהון המניות, עשוי להיות בעל שליטה בחברה.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ