מס יחסי

מס שבו שיעור המס הוא קבוע, ואינו תלוי בגובה בסיס ההכנסה שעליה מוטל המס, להבדיל ממס פרוגרסיבי.

מסים מסוג זה הם : מס חברות, מס מעסיקים ומס שכר.

נגישות