מס יסף

מס יסף הוא מס עשירים המוטל על בעלי הכנסה גבוהה.

נגישות