מס ישיר

מס שמוטל ישירות על מקור ההכנסה (להבדיל ממס עקיף). המיסים העיקרים הנהוגים בישראל הם: מס הכנסה, מס מעסיקים, מס חברותמס שכר ומס שבח.
נגישות