מס עקיף

מס המוטל על ההוצאה. מס ערך מוסף ומס קניה הם דוגמאות למסים עקיפים.
נגישות