מס קבוע

מס שגובהו קבוע ואינו תלוי בגובה בסיס המס. מכונה גם "מס גולגולת".

נגישות