מס שבח

מס שבח הינו מס המוטל רווחי הון, שנבעו ממקרקעין, לרבות העברת מניות של חברות שעיקר רכושן הוא נדל"ן. המס מוטל על כל שבח, הבא לפלוני ממכר של מקרקעין, מהסבת זכות בהם וכדו'.

השבח עליו מוטל המס הוא ההפרש שבין מחיר המכירה (ממנו מנוכים סכומים מסוימים, המותרים על-פי החוק, כגון: הוצאות להשבחת הנכס) לבין מחיר הקניה.

כאשר המקרקעין נמכרים על-ידי סוחרים או קבלנים אזי הפעילות של מכירת המקרקעין עולה לכדי עסק ולכן המקרקעין נחשבים אצלם כמלאי עסקי, והמס על מימושם הוא מס הכנסה רגיל.

עקרונות מס שבח דומים למס רווחי הון אך אינם זהים.

יש לציין כי יש הבדל בין מס שבח המוטל שהוא מס המוטל על-ידי הממשלה לבין היטל השבחה המוטל על-ידי רשות מקומית בשל שינוי ביעוד הקרקע.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ