מע"מ בשיעור אפס

ישנן עסקאות ששיעור המע"מ בגינן הוא 0% .

עסקאות החייבות במע"מ בשיעור אפס שונות מעסקאות הפטורות ממע"מ, בכך שבעוד שמעסקה הפטורה ממע"מ לא ניתן לנכות מס תשומות  הרי שבעסקה החייבת בשיעור אפס ניתן לנכות מס תשומות הואיל והעסקה היא חייבת. (הצד השווה בשני סוגי העסקאות הנ"ל הוא שאין בהם תשלום של מע"מ עסקאות).

רשימת עסקאות עם מע"מ בשיעור אפס:

  • מתן שירות מישראל לתושב חוץ הנמצא בחו"ל לגבי נכס בחו"ל
  • ייצוא טובין
  • יצוא נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ הנמצא בחו"ל
  • לינה של תייר במלון והשירותים שמקובל באותו מלון
  • מכירת פירות וירקות שלא נעשה בהם כל עיבוד
  • ועוד
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ